top of page

Je blijft altijd

verbonden

Betalingsvoorwaarden Leven en Loslaten

Betalingstermijn

 

Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Een factuur voor deelname aan een rouwgroep dient bovendien altijd voor de eerste bijeenkomst van de rouwgroep betaald te zijn.

 

Herinnering en aanmaning

 

Indien een factuur niet binnen 14 dagen betaald is, ontvangt u een herinnering met het verzoek alsnog binnen zeven dagen te betalen.

Blijft betaling dan nog uit dan volgt een aanmaning met herhaald verzoek om binnen zeven dagen te betalen en wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht.

 

Incasso

 

Blijft betaling dan nog steeds achterwege wordt een incassoprocedure opgestart. Dit betekent dat niet alleen extra administratiekosten moeten worden betaald, maar ook alle kosten die uit deze procedure voortvloeien.


 

bottom of page