top of page

Je blijft altijd

verbonden

Diensten

Loslaten hoort bij het leven. Loslaten van wat er ooit was. Ook al zou je terugwillen, het leven is anders geworden. Jij bent anders geworden. Want elk moment groei je, verander je.  En zeker ingrijpende gebeurtenissen in ons leven veranderen ons. Zelfs een normale levensloop kent fases, die ingrijpend zijn.  Voor het eerst naar de basisschool, de overgang van kind naar puber, van puber naar jongvolwassene, van jongvolwassene naar volwassenheid en daarmee vaak het ouderschap, van volwassenheid naar de oudere leeftijd, waar de kinderen het huis weer verlaten. Normale gebeurtenissen in het leven, maar dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is om mee om te gaan. Zeker als er meerdere ingrijpende gebeurtenissen gelijktijdig of vlak na elkaar zijn, kun je het leven moeilijk vinden.  Een overlijden van een dierbare,  zelfs een verwacht overlijden,  behoort tot de meest intense levensgebeurtenissen van kinderen en volwassenen.  Rouwen om wat er niet meer is, loslaten dat het ooit nog wordt als eerst, leren leven met dat wat er is.  Leven en loslaten is er voor allemaal.

Lifecoach
Levensloopcoaching

Het kleinste stapje in de goede richting blijkt soms de grootste stap in je leven te zijn.  

 

Welke keuzes maak je in hun leven en waarom?  Hoe komt het dat je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt?  Hoe ga je met belangrijke veranderingen in je om?

 

Dit zijn enkele vragen die een ieder zich weleens stelt.  Op deze vragen krijg je antwoord bij de levensloopcoaching.

 

Levensloopcoaching is zinvol bij discontinuïteit in je leven.  Als het anders loopt als je had verwacht, bijvoorbeeld scheiding, overlijden van een partner, werkeloosheid, ziekte van jezelf of een naasten, die je leven op zijn kop zet.

Of een kinderwens die niet vervuld wordt, een andere hartewens die onmogelijk lijkt.

 

Wanneer je je afvraagt: Wat beteken ik, wat ben ik waard, wat is de zin van mijn leven, wie ben ik?

 

Levensloopscoaching leert je keuzes te maken waar jij achter staat, vanuit wie je werkelijk bent. Inzicht krijgen en het hoe en waarom gebeurtenissen plaatsvinden in je leven. Het leert je leven in harmonie met je leven.
 

Levensloopcoaching kan ook on-line (via skype).

rouwverwerking Breda
Rouw- en verliesverwerking kinderen

Iemand verliezen waar je veel van houdt komt bijna altijd onverwacht. Zelfs als iemand al ziek is, of als iemand niet dood gaat, maar weg uit je gezin, zoals als je ouders gaan scheiden.

Hoe kan je nu weer verder?                                 

Niet alleen volwassenen lopen daar tegenop, ook kinderen en jongeren weten vaak niet hoe ze met het gemis om kunnen gaan.

Het kan helpen om het verdriet van het gemis en alles wat er in je leven is veranderd, met iemand te delen.

Kinderen en jongeren rouwen op een andere manier als volwassenen, maar hun verdriet is zeker zo intens. Het is belangrijk voor hen om te weten en te ervaren dat er verschillende manieren zijn om met alle gevoelens van het verlies om te gaan. 
 

Bij Leven en Loslaten geven we het verlies een plekje door tekenen, schilderen, kleien, lezen, muziek luisteren, verhalen vertellen en herinneringen ophalen (met als hulpmiddel de sterrenkaartjes), een herinneringsdoosje maken en praten.Het is fijn om te weten dat je, als kind,  niet alleen staat.

 

Soms is het ook fijn om samen met je gezin te praten over je verdriet. We hebben hiervoor het spel "Alle Sterren van de Hemel"

lifecoach
Rouw- en verliesverwerking volwassenen

Rouwen na een overlijden is toestaan dat de energie van de persoon die is overleden zich transformeert in energie die zich in jou hart nestelt en daar voortleeft.Maar rouwen doe je niet alleen als je iemand door overlijden verliest.  Iemand of iets verliezen, door welke oorzaak dan ook, heeft altijd een grote impact op je leven. Het lijkt alsof het leven stilstaat of juist dat je in een rollercauster bent beland waar je niet meer uit kunt komen.Je leven is stuurloos geworden en de toekomst niet meer zichtbaar.Je leert weer leven in harmonie met je leven, hoe je de fysieke aanwezigheid van degene die er niet meer is kunt omzetten naar liefde in je hart.Je leert weer aan de stuur van je leven te staan, loslaten wat je mag loslaten, zodat je weer durft te kijken naar de toekomst.

 

De rouw- en verliesverwerking volwassen kan ook on-line (via skype). Indien de afstand niet te ver is, is het echter fijn als de eerste afspraak fysiek is.

bottom of page