top of page

Je blijft altijd

verbonden

Over ons 

 

Leven en Loslaten is een professionele organisatie voor spirituele , energetische en psychologische begeleiding bij de overgangen in het leven. Bijvoorbeeld bij de overgang van leven naar dood, bij het verwerken van een verlies door overlijden of echtscheiding, maar ook bij de overgang van werkende naar werkeloosheid.  de overgang naar het moederschap, dan wel de overgang naar de periode dat je laatste kind het huis weer verlaat. Een verhuizing kan ook een ingrijpende overgang zijn in iemands leven.  We richten ons echter vooral op het doorleven naar het verlies van een huisdier, omdat juist daarvoor zo weinig ruimte is in onze samenleving. Loslaten hoort bij het leven.  En met loslaten bedoelen we niet vergeten. Met loslaten bedoelen we loslaten dat het ooit nog wordt zoals het was. Met leven en loslaten bedoelen leven met wat is. Elke gebeurtenis in het leven hoe klein of groot verandert ons namelijk.  En we mogen leren leven met deze veranderingen. Vasthouden aan wat ooit was, aan wat nooit meer zal zijn,  is streven naar het onmogelijke.

 

Leven en Loslaten staat onder leiding van Nina José Verhoeven,  thanatologe en levenslooppsycholoog. 

Nina José is lid van de Amerikaanse Thanathology Association ADEC, Association for Death Education and

coaching ( de vereniging voor onderwijs en coaching over de dood).


Nina José Verhoeven heeft diverse opleidingen genoten in het begeleiden en coachen van kinderen en volwassenen.  Als holistisch therapeut en levensloopcoach heeft ze onder de naam Praktijk Yellow Star reeds jaren individueel  en in workshops mensen begeleid naar een betere balans in hun leven.   Door de studie van thanatologie en psychologie is ze zich meer gaan richten op de overgangen in het leven. Daarbij viel op dat er weinig ruinte was voor rouw bij het verlies van een huisdier, terwijl deze vaak een echt gezinslid is. 

 

Jut2.jpg
bottom of page