Je blijft altijd

verbonden

Over ons 

 

Leven en Loslaten is een professionele organisatie voor spirituele , energetische en psychologische begeleiding bij de overgangen in het leven. Bijvoorbeeld bij de overgang van leven naar dood, bij het verwerken van een verlies door overlijden of echtscheiding, maar ook bij de overgang van werkende naar werkeloosheid.  de overgang naar het moederschap, dan wel de overgang naar de periode dat je laatste kind het huis weer verlaat. Een verhuizing kan ook een ingrijpende overgang zijn in iemands leven.  Loslaten hoort bij het leven.  En met loslaten bedoelen we niet vergeten. Met loslaten bedoelen we loslaten dat het ooit nog wordt zoals het was. Met leven en loslaten bedoelen leven met wat is. Elke gebeurtenis in het leven hoe klein of groot verandert ons namelijk.  En we mogen leren leven met deze veranderingen. Vasthouden aan wat ooit was, aan wat nooit meer zal zijn,  is streven naar het onmogelijke.

Ook bij een normale levensloop kent het leven fases waarin we moeten loslaten.  Bij de overgang van kind naar puber, van puber naar jongvolwassene, van jongvolwassene naar volwassenheid en daarmee vaak het ouderschap,

van volwassenheid naar de oudere leeftijd, waar de kinderen het huis weer verlaten.

Ook wanneer deze perioden moeilijk voor je zijn, kun je dus terecht bij Leven en Loslaten.

Leven en Loslaten geeft ook de Dagworkshop De Dood Besproken, voor iedereen zich verder wil verdiepen in

het proces en de daarmee gepaard gaande emoties.

Verder geeft Leven en Loslaten jaartrainingen voor professionals die zich meer in het proces van de dood en

daarna willen verdiepen. Deze worden op maat gemaakt. Hiervoor kun je contact opnemen met

ninajose@levenenloslaten.nl

 

Leven en Loslaten staat onder leiding van Nina José Verhoeven,  thanatologe en levenslooppsycholoog. 

Nina José is lid van de Amerikaanse Thanathology Association ADEC, Association for Death Education and

coaching ( de vereniging voor onderwijs en coaching over de dood).


Nina José Verhoeven heeft diverse opleidingen genoten in het begeleiden en coachen van kinderen en volwassenen.  Als holistisch therapeut en levensloopcoach heeft ze onder de naam Praktijk Yellow Star reeds jaren individueel  en in workshops mensen begeleid naar een betere balans in hun leven.   Door de studie van thanatologie en psychologie is ze zich meer gaan richten op de overgangen in het leven.

De begeleiding kan behulpzaam zijn bij het moeilijke proces van loslaten, bij deze moeilijke en pijnlijke periode in het leven van de stervende en de naasten. Nina José Verhoeven heeft, naast haar werkervaring in een hospice, ook een jarenlange en rijke ervaring in het werken met kinderen en volwassenen die door de dood of een scheiding te maken hebben met het verlies van een ouder, zus, broer, oma of opa.  Ze begeleidt ook rouwgroepen voor kinderen. Ze helpt bij de voorbereiding op een afscheid en het verwerken ervan.   Naast haar jarenlange ervaring is Nina José ook gecertificeerd in het spirituele stervensbegeleiding en beschikt ze over de kennis en technieken om de overgangen van onder andere geboorte en dood te begeleiden.  De rouw- en gespreksgroepen kunnen samen begeleid worden met collega's, die naast levensloopcoach ook ervaring hebben met specifieke rouw- en verliesverwerking bij dood.

© 2014  bij Leven en Loslaten all rights preserved.

  • facebook-square
  • twitter-bird2-square
  • google-plus-square